Galeri Jabatan / Rakyat / Unit Komunikasi Menteri Besar Kelantan (UKMB) / 20180305 Perasmian Mesyuarat Agung Persatuan Pegawai Tadbir Negeri Kelantan Kali Ke-67

Tarikh Gambar Diambil