Galeri Jabatan / Rakyat / Unit Komunikasi Menteri Besar Kelantan (UKMB) / 20180207 Mesyuarat Majlis Raja-Raja Yang Ke-248 (hari pertama) [9]