Galeri Jabatan / Rakyat / Unit Komunikasi Menteri Besar Kelantan (UKMB) / 20180226 Lawatan ke Tapak Projek Perumahan Rakyat Jalan Kelochor Kota Bharu [8]