Galeri Jabatan / Rakyat / Unit Komunikasi Menteri Besar Kelantan (UKMB) / 20180124 lawatan ke Jajaran 10km Lebuhraya Rakyat [12]