Galeri Jabatan / Rakyat / Unit Komunikasi Menteri Besar Kelantan (UKMB) / 20180221 Penyampaian Surat Hakmilik Tanah Peringkat Jajahan Pasir Mas [14]