Galeri Jabatan / Rakyat / Unit Komunikasi Menteri Besar Kelantan (UKMB) / 20180219 Pelancaran Pusat Latihan Wanita OKU dan Armalah [16]