Galeri Jabatan / Rakyat / Unit Komunikasi Menteri Besar Kelantan (UKMB) / 20170727 Majlis Bersama Masyarakat Siam di Watt Pinkhunthon, Tumpat [12]