Galeri Jabatan / Rakyat / Unit Komunikasi Menteri Besar Kelantan (UKMB) / 20171108 Kunjungan Jawatankuasa Ilmuan Kelantan [4]