Galeri Jabatan / Rakyat / Unit Komunikasi Menteri Besar Kelantan (UKMB) / 20180217 Perasmian Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-8 SMU (A) Al-Ulum [15]