Galeri Jabatan / Rakyat / KUNJUNGAN HORMAT KEPADA YB. DATO’ SETIAUSAHA KERAJAAN OLEH YABRS. PUAN NOR ALIZA BINTI BAHARUDIN, PENGARAH JABATAN PENGARAH TANAH DAN GALIAN : 08 Safar 1438H / 08 November 2016. [13]