Galeri Jabatan / Rakyat / Unit Komunikasi Menteri Besar Kelantan (UKMB) / 20180117 Majlis Menandatangani Perjanjian Usahasama Antara Yayasan Islam Kelantan (YIK) dan Yayasan Dunia Melayu Dunia Islam (YDMDI) [4]