Galeri Jabatan / Rakyat / Unit Komunikasi Menteri Besar Kelantan (UKMB) / 20170519 Majlis Makan Malam Amal Dun Gual Ipoh [5]