Galeri Jabatan / Rakyat / Pejabat Tanah Dan Jajahan Jeli / 2016 / Majlis Bersama Rakyat Sempena Lawatan Kerja Yang Berhormat Dato' Timbalan Menteri Besar Negeri Kelantan Ke Jajahan Jeli / 25 Januari 2016 [13]