Galeri Jabatan / Rakyat / Unit Komunikasi Menteri Besar Kelantan (UKMB) / 20170615 Pra-Seminar Kelantan Sejahtera Untuk Islam [11]