Galeri Jabatan / Rakyat / Unit Komunikasi Menteri Besar Kelantan (UKMB) / 20180311 Majlis Temu Mato Anak Beranok Wanita Kelantan Di Perantauan [17]