Galeri Jabatan / Rakyat / Unit Komunikasi Menteri Besar Kelantan (UKMB) / 20180302 Perasmian Mesyuarat Agung PIBG SMU (A) Bustanul Saadah Morak, Tumpat [9]