Galeri Jabatan / Rakyat / Unit Komunikasi Menteri Besar Kelantan (UKMB) / 20170806 Kunjungan Hormat Profesor Emeritus Datuk Dr Hassan Said, Naib Canselor Universiti Teknologi MARA (UiTM) [5]