Galeri Jabatan / Rakyat / Unit Komunikasi Menteri Besar Kelantan (UKMB) / 20171115 Publisiti Draf Rancangan Tempatan MPKB-BRI Kelantan 2035 (penggantian) [10]