Galeri Jabatan / Rakyat / Unit Komunikasi Menteri Besar Kelantan (UKMB) / 20180201 Pelancaran Ke Arah Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO) bagi Kumpulan Perladangan PKINK Berhad (KPPB ) [12]