Galeri Jabatan / Rakyat / Unit Komunikasi Menteri Besar Kelantan (UKMB) / 20170820 Majlis Istiadat Konvokesyen Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS) [38]