Galeri Jabatan / Rakyat / Unit Komunikasi Menteri Besar Kelantan (UKMB) / 20180119 Munajat Bangkit Pertahan Kelantan

Tarikh Gambar Diambil