Galeri Jabatan / Rakyat / Unit Perancang Ekonomi Negeri Kelantan (UPEN) / 2018 / Mesyuarat Penyelarasan Projek Kesejahteraan Ekonomi Rakyat Kelantan [4]

Tarikh Gambar Diambil / 2018 / 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31