Galeri Jabatan / Rakyat / Unit Perancang Ekonomi Negeri Kelantan (UPEN) / 2018 / Mesyuarat Penyelarasan Projek Kesejahteraan Ekonomi Rakyat Kelantan [4]