Galeri Jabatan / Rakyat / Unit Perancang Ekonomi Negeri Kelantan (UPEN) / 2018 / Mesyuarat Penyelarasan Cadangan Mengadakan Pasar Binatang (Animal Market) Di Negeri Kelantan [3]