Galeri Jabatan / Rakyat / Unit Perancang Ekonomi Negeri Kelantan (UPEN) / 2018 / Mesyuarat Penyelarasan Bulanan Projek Laluan Rel Pantai Timur(ECRL) Negeri Kelantan [5]