Galeri Jabatan / Rakyat / Unit Perancang Ekonomi Negeri Kelantan (UPEN) / 2018 / Mesyuarat Jawatankuasa bersama Hubungan Linxia dan Kelantan [5]