Galeri Jabatan / Rakyat / Unit Perancang Ekonomi Negeri Kelantan (UPEN) / 2018 / Mesyuarat Jawatankuasa Perindustrian, Perdagangan, Pelaburan dan Pembangunan Usahawan Negeri Kelantan [4]