Galeri Jabatan / Rakyat / Unit Perancang Ekonomi Negeri Kelantan (UPEN) / 2017 / Majlis Pelancaran Hari Terbuka Amalan Baik Peraturan (GRP DAY) Negeri Kelantan [1]