Galeri Jabatan / Rakyat / Unit Perancang Ekonomi Negeri Kelantan (UPEN) / 2017 / Bengkel Tadahan Rahmat : Ke Arah Peningkatan Taraf Hidup Rakyat Miskin Negeri Kelantan [18]