Galeri Jabatan / Rakyat / Unit Perancang Ekonomi Negeri Kelantan (UPEN) / 2017 / Bengkel Penyediaan Dasar Pelaburan Negeri Kelantan Mengikut Amalan Baik Peraturan (GRP) [10]