Galeri Jabatan / Rakyat / Unit Perancang Ekonomi Negeri Kelantan (UPEN) / 2017 / Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Pampasan dan Penempatan Orang Asli Bagi Projek Hidroelektrik Nenggiri [9]