Galeri Jabatan / Rakyat / Unit Perancang Ekonomi Negeri Kelantan (UPEN) / 2017 / Mesyuarat Jawatankuasa Induk Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Negeri Kelantan 2017 [12]