Galeri Jabatan / Rakyat / Unit Perancang Ekonomi Negeri Kelantan (UPEN) / 2017 / Seminar Amalan Baik Peraturan (GRP) [9]