Galeri Jabatan / Rakyat / Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan / 2015 / Majlis Pelancaran Sistem E-Takmir Maik Bersempena Multaqa Imam, Guru Takmir, Guru Kafa Dan Jawatankuasa Masjid Mukim Negeri Kelantan Tahun 2015 [3]