Galeri Jabatan / Rakyat / Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan / 2015 / Lawatan English Teaching Assistant (Fulbright Scholar Program) Ke Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) [4]