Galeri Jabatan / Rakyat / Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan / 2015 / Program Mesra MAIK Siri 6 Bil.1/2015 di Kediaman Rasmi Ketua Jajahan Kuala Krai [4]