Galeri Jabatan / Rakyat / Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan / 2015 / Keberangkatan Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Kelantan Ke Program Biasiswa Luar Negara, MAIK [3]