Galeri Jabatan / Rakyat / Pejabat Tanah Dan Jajahan Pasir Mas / Tahun 2016 / DO BERSAMA MASYARAKAT DAERAH KUBANG GADONG [28]