Galeri Jabatan / Rakyat / Pejabat Tanah Dan Jajahan Pasir Mas / 2016/Majlis Penyampaian Tauliah Imam-Imam Mukim Dan Bilal Jajahan Pasir Mas [5]