Galeri Jabatan / Rakyat / Pejabat Tanah Dan Jajahan Pasir Mas / Tilawah Al-Quran Peringkat Jajahan Pasir Mas Kali Ke-58 Tahun 2015 [9]