Galeri Jabatan / Rakyat / Pejabat Tanah Dan Jajahan Pasir Mas / Tahun 2015 / Penyerahan Kunci Rumah Agihan Zakat MAIK dan Penyampaian "One Off" Zakat MAIK Kepada Mangsa Banjir dan Asnaf Miskin Jajahan Pasir Mas [16]