Galeri Jabatan / Rakyat / Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan / 2016 / Program Mesra MAIK Siri Ke 8, Bil.1 Tahun 2016 [5]