Galeri Jabatan / Rakyat / Bhg. Korporat / EXIT CONFERENCE PENYATA KEWANGAN NEGERI KELANTAN TAHUN 2015 - 31 Mei 2016 [15]