Galeri Jabatan / Rakyat / Pejabat Tanah Dan Jajahan Jeli / 2016 / Lawatan Kerja Yang Berhormat Dato' Timbalan Menteri Besar Negeri Kelantan Ke PTJJ / 25 Januari 2016

Tarikh Gambar Diambil