Galeri Jabatan / Rakyat / Pejabat Tanah Dan Jajahan Kuala Krai / 2014 / Majlis Meraikan Pegawai Dan Kakitangan Yang Bertukar Dan Bersara [7]