Galeri Jabatan / Rakyat / Majlis Daerah Pasir Puteh / Majlis Penyampaian Amanat oleh Yang Dipertua MD Pasir Puteh [7]