Galeri Jabatan / Rakyat / Aktiviti SPN Kelantan 2018 / Peperiksaan Bagi Memasuki Skim Jawatan Pegawai Tadbir Negeri Gred N41 [12]