Galeri Jabatan / Rakyat / UAD/ LAWATAN JAWATANKUASA NAZIRAN NEGERI KELANTAN KE JABATAN KERJA RAYA NEGERI KELANTAN [6]