Galeri Jabatan / Rakyat / PLANMalaysia@Kelantan / 26 SEPTEMBER 2020- Perasmian Publisiti dan Penyertaan Awam Rancangan Tempatan Jajahan Kuala Krai 2035 (PENGANTIAN) [165]