Galeri Jabatan / Rakyat / BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT / BENGKEL PENAIKTARAFAN DAN PENGEMASKINIAN LAMAN WEB BAGI JABATAN/AGENSI KERAJAAN NEGERI KELANTAN YANG MENGGUNAKAN CMS JOOMLA [12]